‘Door het werken met zorglijnen zal onze behandeling nog effectiever worden.’

Martijn Helmerhorst, Hoofd Behandelzaken Van der Hoeven Kliniek

In 2016 is er een Hoofd Behandelzaken aangesteld in de Van der Hoeven Kliniek. Deze nieuwe functie wordt vervuld door Martijn Helmerhorst, voorheen Locatiemanager van de Kliniek Intensieve Behandeling (KIB). Over de invulling van deze functie vertelt hij: 'Ik houd me bezig met ons behandelaanbod in de meest brede zin. Ik richt me vooral op de inhoud van de behandeling en dat spreekt me erg aan. Mijn eerste opdracht is om zorglijnen te implementeren.'

'Daarvoor is een projectteam ingesteld waar ook mijn collega’s Uta Kröger en Eva de Spa deel van uitmaken. Door het instellen van zorglijnen kan ons aanbod nog beter gestructureerd worden. Er zijn vijf zorglijnen waarvoor programma’s moeten komen. Dat zijn de lijnen Agressie en antisocialiteit, Zeden, Ernstige psychiatrische aandoeningen, Verslavingszorg en Basiszorg.’

‘Met de Basiszorg zijn we nu bezig,’ vervolgt Martijn Helmerhorst. ‘We stellen een basisprogramma samen dat aan alle patiënten wordt aangeboden. We zijn bezig om onze behandelingen verder te standaardiseren en planmatiger te maken. Op die manier weet ook de patiënt beter waar hij aan toe is. Het doel is om de behandelduur te verkorten.

De tweede stap wordt om de zorgprogramma’s beter te integreren in ons Elektronisch Patiënten Dossier. Door het werken met zorglijnen zal onze behandeling nog effectiever worden. We weten door onderzoek dat we het over het geheel genomen goed doen. Maar we willen onze doelmatigheid graag nog verder verbeteren.’

Door het instellen van zorglijnen kan ons aanbod nog beter gestructureerd worden. We weten uit onderzoek dat we het goed doen, maar we willen onze behandelingen nog efficiënter en effectiever maken. Er zijn vijf zorglijnen waarvoor programma’s komen. Dat zijn de lijnen Agressie en antisocialiteit, Zeden, Ernstige psychiatrische aandoeningen, Verslavingszorg en Basiszorg.