Wij zijn betrokken bij het project Op Eigen Kracht Vooruit!

Milo Oudenhoven voorzitter ondernemingsraad De Forensische Zorgspecialisten

Toenemende marktwerking en concurrentie dwingen organisaties ‘bij de les' te blijven en proactief te reageren. Wie stil staat, raakt achterop. Je kunt als organisatie die strijd alleen aangaan of ervoor kiezen om samen met anderen je positie te versterken. In 2016 diende de vraag zich aan of De Forensische Zorgspecialisten alleen verder moeten gaan of samengaan met een andere partij. Wat was wijsheid? 

Onze organisatie kent een lange historie, een krachtige behandelfilosofie en een sterke cultuur; zaken waarmee de organisatie zich onderscheidt en succesvol is. Anderzijds biedt samenwerking met een andere partij het voordeel van schaalvergroting, stijging van de kostenefficiëntie en toename van het marktaandeel. Juist in tijden dat bezuinigd moet worden, lijkt het zoeken van een samenwerking dan een logische optie.

De ondernemingsraad is betrokken geweest bij de discussie alleen of samen verder. Daarbij is gekeken naar: wat levert het ons op? Maar minstens even belangrijk, wat gaan we inleveren? Want vaak is het zo dat organisaties niet samensmelten tot één nieuw bedrijf, maar dat de ene organisatie de andere organisatie opslokt. En daarin ziet de ondernemingsraad een afbreukrisico, want kunnen we dan wel ’al het goede, waar wij als organisatie zo succesvol mee zijn’ behouden?

De ondernemingsraad heeft het standpunt ingenomen dat het de moeite waard is om in te zetten op behoud van zelfstandigheid. En met elkaar te onderzoeken of dit haalbaar is en zo ja onder welke voorwaarden. Hieruit is het project Op Eigen Kracht Vooruit! voortgekomen. Een strategische keuze die wij van harte steunen en die wij volgens ons met beide handen moeten aanpakken. Deze keuze vergt echter offers, tenslotte moeten de kosten naar beneden, zal er nog efficiënter gewerkt moeten worden en zullen er een aantal leuke extra’s verdwijnen. De ondernemingsraad ziet het als zijn taak om erop toe te zien dat hierbij de juiste keuzes worden gemaakt. Blijft de veiligheid van het personeel en de patiënten geborgd, kunnen we de kwaliteit blijven leveren die we voorstaan en zijn er bijvoorbeeld nog voldoende middelen voor het begeleiden en ontwikkelen van het personeel?

De ondernemingsraad is nauw betrokken bij  Op Eigen Kracht Vooruit! Vanuit onze rol denken wij mee en wenden wij onze invloed aan. Wij constateren dat we niet voor de gemakkelijkste route hebben gekozen, maar wel één waar we met ons hart achter staan. En waarbij we zien dat, door de inzet van heel veel mensen, al veelbelovende resultaten worden behaald.

Milo Oudenhoven

Voorzitter Ondernemingsraad De Forensische Zorgspecialisten