‘Veiligheid heeft onze blijvende aandacht.’

Monique Kossen, geneesheer-directeur De Forensische Zorgspecialisten

Monique Kossen, geneesheer-directeur van De Forensische Zorgspecialisten, was in 2016 lid van het projectteam Veilig werken de Waag. Het doel van het project: de risico’s van het werken bij de Waag zo klein mogelijk houden. ‘De Waag is er natuurlijk om de samenleving veiliger te maken, maar de vraag diende zich aan hoe wij zelf de open poliklinieken van de Waag veilig kunnen houden,’ zegt Monique Kossen. ‘Sinds vorig jaar hebben we een centraal incidentenregistratiesysteem – Triasweb - en sinds april 2016 hebben we daarin 70 meldingen geregistreerd; het merendeel gaat om incidenten met agressie. Meestal blijft het bij schelden en dreigen, maar een enkele keer komt het tot fysieke agressie.’

‘Om het project uit te voeren, hebben we een subsidie gekregen van het CAOP, het kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein,’ vertelt ze. ‘Die was bedoeld om de veiligheid van hulpverleners te vergroten. Het project werd onder leiding van een externe projectleider uitgevoerd. Deze heeft ons veel werk uit handen genomen.’

‘In eerste instantie hebben we alle documenten over veiligheid bij elkaar gebracht die bij de Waag te vinden waren,’ vervolgt Monique Kossen. ‘Dat waren er heel wat en daar hebben we drie documenten van gemaakt. Extra aandacht is besteed aan het outreachend werken door verschillende teams.’

Monique Kossen geeft aan dat er daarnaast trainingen zijn georganiseerd voor groepen binnen de Waag die risico’s lopen, zoals de medewerkers van de vestiging Amsterdam, het secretariaat en het ForFACT-team Utrecht. Zij hebben hele praktische dingen geleerd, bijvoorbeeld hoe ze moeten de-escaleren als er een meningsverschil ontstaat en hoe ze op tijd uit een situatie kunnen weglopen en hulp moeten inschakelen.

‘Vervolgens is er gekeken naar de gebouwelijke veiligheid van de Waag-vestigingen,’ zegt ze. ‘Dat heeft tot een basislijst geleid waar alle vestigingen aan moeten voldoen, ook al zijn deze heel verschillend qua gebouw. Op de lijst stonden dingen als het installeren van een noodtelefoon of een noodknop of een elektrisch raam bij de receptie. En tot slot zijn op alle vestigingen “veiligheidsfunctionarissen” aangesteld. Zij gaan helpen om veilig werken blijvend onder de aandacht te brengen. Persoonlijk vond ik het een erg zinnig project om aan deel te nemen. Ik vind het belangrijk om te laten zien dat een onderwerp als veiligheid – net als kwaliteit overigens – voortdurend onze aandacht heeft.’

De veiligheid bij de Waag is verbeterd door verschillende maatregelen:

  • het opstellen van nieuwe veiligheidsdocumenten;
  • het trainen van medewerkers die risico lopen;
  • het verbeteren van de gebouwelijke veiligheid;
  • het aanstellen van veiligheidsfunctionarissen.