Feiten & Cijfers 2016

Over het algemeen laten de prestaties van de Van der Hoeven Kliniek een constant beeld zien in vergelijking met het jaar daarvoor. In 2016 telde de kliniek 236 patiënten in zorg en 262 beschikbare bedden. Het aantal patiënten is daarmee nagenoeg stabiel in vergelijking met 2015, want toen waren er 237 patiënten in zorg.

Totaal aantal opnames tbs-patiënten

Het aantal patiënten dat doorstroomde naar transmurale voorzieningen bedroeg in 2016 met 20 patiënten één patiënt meer dan in 2015 (+5,2%). Het totaal aantal opnames van tbs-patiënten lag flink lager dan in 2015 (-35%). Dit komt vooral doordat er in 2015 een ongewoon hoge instroom ontstond door de overname van patiënten van FPC 2landen. De uitstroom van tbs-patiënten lag in 2016 lager dan in 2015 (-14,2%). Dit hangt ook samen met het overnemen van patiënten van FPC 2landen.

Verschil: 
-35%
Resultaat 2016: 
30
Resultaat 2015: 
46

Aantal eerste opnames tbs-patiënten

Over het algemeen laten de prestaties van de Van der Hoeven Kliniek een constant beeld zien in vergelijking met het jaar daarvoor. In 2016 telde de kliniek 236 patiënten in zorg en 262 beschikbare bedden. Het aantal patiënten is daarmee nagenoeg stabiel in vergelijking met 2015, want toen waren er 237 patiënten in zorg.

Verschil: 
+28,5%
Resultaat 2016: 
9
Resultaat 2015: 
7

Totaal aantal opnames KIB-patiënten

Over het algemeen laten de prestaties van de Van der Hoeven Kliniek een constant beeld zien in vergelijking met het jaar daarvoor. In 2016 telde de kliniek 236 patiënten in zorg en 262 beschikbare bedden. Het aantal patiënten is daarmee nagenoeg stabiel in vergelijking met 2015, want toen waren er 237 patiënten in zorg.

Verschil: 
+11,4%
Resultaat 2016: 
39
Resultaat 2015: 
35

Aantal eerste opnames KIB-patiënten

Over het algemeen laten de prestaties van de Van der Hoeven Kliniek een constant beeld zien in vergelijking met het jaar daarvoor. In 2016 telde de kliniek 236 patiënten in zorg en 262 beschikbare bedden. Het aantal patiënten is daarmee nagenoeg stabiel in vergelijking met 2015, want toen waren er 237 patiënten in zorg.

Verschil: 
+31,6%
Resultaat 2016: 
25
Resultaat 2015: 
19

Doorstroom tbs-patiënten naar vervolgvoorziening

Het aantal patiënten dat doorstroomde naar transmurale voorzieningen bedroeg in 2016 met 20 patiënten één patiënt meer dan in 2015 (+5,2%). Het totaal aantal opnames van tbs-patiënten lag flink lager dan in 2015 (-35%). Dit komt vooral doordat er in 2015 een ongewoon hoge instroom ontstond door de overname van patiënten van FPC 2landen. De uitstroom van tbs-patiënten lag in 2016 lager dan in 2015 (-14,2%). Dit hangt ook samen met het overnemen van patiënten van FPC 2landen.

Verschil: 
+5,2%
Resultaat 2016: 
20
Resultaat 2015: 
19

Uitstroom van tbs-patiënten

Het aantal patiënten dat doorstroomde naar transmurale voorzieningen bedroeg in 2016 met 20 patiënten één patiënt meer dan in 2015 (+5,2%). Het totaal aantal opnames van tbs-patiënten lag flink lager dan in 2015 (-35%). Dit komt vooral doordat er in 2015 een ongewoon hoge instroom ontstond door de overname van patiënten van FPC 2landen. De uitstroom van tbs-patiënten lag in 2016 lager dan in 2015 (-14,2%). Dit hangt ook samen met het overnemen van patiënten van FPC 2landen.

Verschil: 
-14,2%
Resultaat 2016: 
36
Resultaat 2015: 
42

Ongeoorloofde afwezigheid tbs-patiënten

In 2016 zijn er 3 tbs-patiënten ongeoorloofd afwezig geweest. Dat was hetzelfde aantal als in 2015. Ongeoorloofd afwezig wil zeggen dat een patiënt niet op de afgesproken tijd terugkeert van zijn verlof of dat de patiënt zich niet op de afgesproken plaats bevindt. Tijdens de ongeoorloofde afwezigheid heeft zich geen herhaling van een strafbaar feit voorgedaan. Er vond in 2016 geen enkele ontvluchting plaats vanuit de beveiligde zone van de kliniek. Dit geldt ook voor de jaren ervoor. De kliniek werkt aan het verlagen van de risico’s bij patiënten, maar ook aan de opbouw van beschermende factoren zoals wonen, werk, verblijf, vrijetijdsbesteding en het opbouwen van een sociaal netwerk. Op deze manier houdt de Van der Hoeven Kliniek haar recidivecijfers laag.

Resultaat 2016: 
3
Resultaat 2015: 
3

Begeleid verlof tbs-patiënten

* = hierbij gaat het om het aantal patiënten met een verlofmachtiging voor begeleid respectievelijk onbegeleid verlof

In 2016 gingen er 32 patiënten op begeleid verlof (ten opzichte van 38 in 2015) en 53 patiënten op onbegeleid verlof (ten opzichte van 58 in 2015). Dit kan de kliniek verantwoord doen dankzij de jarenlange ervaring met risicotaxaties. Er waren geen incidenten tijdens het verlof.

Verschil: 
-15,8%
Resultaat 2016: 
32
Resultaat 2015: 
38

Onbegeleid verlof tbs-patiënten

* = hierbij gaat het om het aantal patiënten met een verlofmachtiging voor begeleid respectievelijk onbegeleid verlof

In 2016 gingen er 32 patiënten op begeleid verlof (ten opzichte van 38 in 2015) en 53 patiënten op onbegeleid verlof (ten opzichte van 58 in 2015). Dit kan de kliniek verantwoord doen dankzij de jarenlange ervaring met risicotaxaties. Er waren geen incidenten tijdens het verlof.

Verschil: 
-8,6%
Resultaat 2016: 
53
Resultaat 2015: 
58

Ontvluchtingen tbs-patiënten

In 2016 zijn er 3 tbs-patiënten ongeoorloofd afwezig geweest. Dat was hetzelfde aantal als in 2015. Ongeoorloofd afwezig wil zeggen dat een patiënt niet op de afgesproken tijd terugkeert van zijn verlof of dat de patiënt zich niet op de afgesproken plaats bevindt. Tijdens de ongeoorloofde afwezigheid heeft zich geen herhaling van een strafbaar feit voorgedaan. Er vond in 2016 geen enkele ontvluchting plaats vanuit de beveiligde zone van de kliniek. Dit geldt ook voor de jaren ervoor. De kliniek werkt aan het verlagen van de risico’s bij patiënten, maar ook aan de opbouw van beschermende factoren zoals wonen, werk, verblijf, vrijetijdsbesteding en het opbouwen van een sociaal netwerk. Op deze manier houdt de Van der Hoeven Kliniek haar recidivecijfers laag.

Resultaat 2016: 
0
Resultaat 2015: 
0

Klachten patiënten

In 2016 zijn er 117 klachten1 ingediend door patiënten (98 tbs/19 KIB). Het totaal aantal klachten dat in dit jaar gegrond is verklaard door de klachteninstantie is 22 (19 tbs/3 KIB). Daarmee is het aantal gegronde klachten gedaald (-18%) ten opzichte van vorig jaar: in 2015 werden er 26 klachten gegrond verklaard (26 tbs/0 KIB).

De door de beklagcommissie (tbs) behandelde klachten zijn ingediend door 30 verschillende klagers. De hoeveelheid klachten die werd ingediend verschilde van persoon tot persoon. Zo waren er 13 patiënten die één klacht indienden en was er één patiënt die 17 klachten indiende. De onderwerpen waarover werd geklaagd waren zeer divers. 28 klachten hadden als onderwerp ‘beperking van de bewegingsvrijheid in de kliniek’; dit betreft klachten over afzondering, verlenging van de afzondering en andere beperkingen van de bewegingsvrijheid, zoals ‘begeleid door de kliniek bewegen’. 19 klachten hadden betrekking op het contact met de buitenwereld (post, bezoek, telefoon).

1 De cijfers kunnen afwijken van de cijfers van de Commissie van Toezicht, aangezien zij een andere ‘peildatum’ hanteren (datum indienen van de klacht) en na bemiddeling afgehandelde klachten meetellen.

Resultaat: 
tbs KIB Totaal
Resultaat 2016: 
98 19 117
Resultaat 2015: 
165 3 168

Gegronde klachten patiënten

De gegronde klachten hebben betrekking op verschillende onderwerpen. De volgende onderwerpen verdienen met name aandacht:

• schriftelijke mededelingen (8);
• contact met de buitenwereld (6);
• duur en grond van de afzondering (5).

Verschil: 
-18%
Resultaat: 
tbs KIB Totaal
Resultaat 2016: 
19 3 22
Resultaat 2015: 
26 0 26

Aantal patiënten in zorg

Over het algemeen laten de prestaties van de Van der Hoeven Kliniek een constant beeld zien in vergelijking met het jaar daarvoor. In 2016 telde de kliniek 236 patiënten in zorg en 262 beschikbare bedden. Het aantal patiënten is daarmee nagenoeg stabiel in vergelijking met 2015, want toen waren er 237 patiënten in zorg.

Resultaat: 
Totaal
Resultaat 2016: 
236
Resultaat 2015: 
237

Aantal beschikbare bedden

Over het algemeen laten de prestaties van de Van der Hoeven Kliniek een constant beeld zien in vergelijking met het jaar daarvoor. In 2016 telde de kliniek 236 patiënten in zorg en 262 beschikbare bedden. Het aantal patiënten is daarmee nagenoeg stabiel in vergelijking met 2015, want toen waren er 237 patiënten in zorg.

Resultaat: 
Totaal
Resultaat 2016: 
262
Resultaat 2015: 
262

Recidive tijdens tbs

In 2016 zijn er 3 tbs-patiënten ongeoorloofd afwezig geweest. Dat was hetzelfde aantal als in 2015. Ongeoorloofd afwezig wil zeggen dat een patiënt niet op de afgesproken tijd terugkeert van zijn verlof of dat de patiënt zich niet op de afgesproken plaats bevindt. Tijdens de ongeoorloofde afwezigheid heeft zich geen herhaling van een strafbaar feit voorgedaan. Er vond in 2016 geen enkele ontvluchting plaats vanuit de beveiligde zone van de kliniek. Dit geldt ook voor de jaren ervoor. De kliniek werkt aan het verlagen van de risico’s bij patiënten, maar ook aan de opbouw van beschermende factoren zoals wonen, werk, verblijf, vrijetijdsbesteding en het opbouwen van een sociaal netwerk. Op deze manier houdt de Van der Hoeven Kliniek haar recidivecijfers laag.

Resultaat 2016: 
0
Resultaat 2015: 
0

Gemiddelde behandelduur tbs

Uitgangspunt van tbs is om de patiënt zo snel als mogelijk veilig terug de maatschappij in te brengen. De gemiddelde behandelduur van de tbs-patiënten die in 2016 zijn uitgestroomd, was bij de Van der Hoeven Kliniek 8,7 jaar. Dit cijfer is gelijk gebleven met de behandelduur in 2015.

Resultaat 2016: 
8,7
Resultaat 2015: 
8,7

Aantal patiënten dat buiten de kliniek werkt

Het opbouwen van beschermende factoren speelt binnen de behandeling van patiënten een belangrijke rol. Het hebben van werk of het doen van vrijwilligerswerk zijn voorbeelden hiervan. Ten opzichte van vorig jaar is er opnieuw een toename te zien van patiënten die buiten de kliniek werken (+8,3%) of vrijwilligerswerk doen (+16,6%). In 2016 werkten er 26 patiënten (een periode) buiten de kliniek en hadden er 28 patiënten vrijwilligerswerk.

Verschil: 
+8,3%
Resultaat 2016: 
26
Resultaat 2015: 
24

Aantal patiënten dat buiten de kliniek vrijwilligerswerk doet

Het opbouwen van beschermende factoren speelt binnen de behandeling van patiënten een belangrijke rol. Het hebben van werk of het doen van vrijwilligerswerk zijn voorbeelden hiervan. Ten opzichte van vorig jaar is er opnieuw een toename te zien van patiënten die buiten de kliniek werken (+8,3%) of vrijwilligerswerk doen (+16,6%). In 2016 werkten er 26 patiënten (een periode) buiten de kliniek en hadden er 28 patiënten vrijwilligerswerk.

Verschil: 
+16,6%
Resultaat 2016: 
28
Resultaat 2015: 
24

Incidenten tijdens verlof

In 2016 gingen er 32 patiënten op begeleid verlof (ten opzichte van 38 in 2015) en 53 patiënten op onbegeleid verlof (ten opzichte van 58 in 2015). Dit kan de kliniek verantwoord doen dankzij de jarenlange ervaring met risicotaxaties. Er waren geen incidenten tijdens het verlof.

Resultaat 2016: 
0
Resultaat 2015: 
0

Gemiddelde bezetting van de tbs

De gemiddelde bezetting van de tbs lag in 2016 op 183 en is daarmee hetzelfde als een jaar daarvoor. Ook de gemiddelde bezetting van de KIB (Kliniek Intensieve Behandeling) is met 53 patiënten gelijk gebleven. Wat opvalt is dat het aantal eerste opnames van KIB-patiënten aanzienlijk is toegenomen (van 19 in 2015 naar 25 in 2016; een groei van 31,6%); een duidelijke verbetering van de doorstroom van korte, klinische opnames.

Resultaat 2016: 
183
Resultaat 2015: 
183

Gemiddelde bezetting van de KIB

De gemiddelde bezetting van de tbs lag in 2016 op 183 en is daarmee hetzelfde als een jaar daarvoor. Ook de gemiddelde bezetting van de KIB (Kliniek Intensieve Behandeling) is met 53 patiënten gelijk gebleven. Wat opvalt is dat het aantal eerste opnames van KIB-patiënten aanzienlijk is toegenomen (van 19 in 2015 naar 25 in 2016; een groei van 31,6%); een duidelijke verbetering van de doorstroom van korte, klinische opnames.

Resultaat 2016: 
53
Resultaat 2015: 
53