Het ziekteverzuimpercentage is het voortschrijdend gemiddelde over het jaar en betreft zowel kort, middellang als langdurig verzuim, exclusief zwangerschap. Het ziekteverzuim binnen De Forensische Zorgspecialisten is licht toegenomen ten opzichte van 2015, maar ligt onder het landelijk gemiddelde van de ggz. De Forensische Zorgspecialisten stuurt op een afname in het ziekteverzuim. Zo is gestart met het project Gezond en met Plezier @work waarin het werkplezier en de vitaliteit en gezondheid van medewerkers centraal staan.

Verschil: 
+0,4%
Resultaat 2016: 
5,4%
Resultaat 2015: 
5,0%