Het aantal patiënten dat doorstroomde naar transmurale voorzieningen bedroeg in 2016 met 20 patiënten één patiënt meer dan in 2015 (+5,2%). Het totaal aantal opnames van tbs-patiënten lag flink lager dan in 2015 (-35%). Dit komt vooral doordat er in 2015 een ongewoon hoge instroom ontstond door de overname van patiënten van FPC 2landen. De uitstroom van tbs-patiënten lag in 2016 lager dan in 2015 (-14,2%). Dit hangt ook samen met het overnemen van patiënten van FPC 2landen.

Verschil: 
-14,2%
Resultaat 2016: 
36
Resultaat 2015: 
42