In 2016 zijn er 3 tbs-patiënten ongeoorloofd afwezig geweest. Dat was hetzelfde aantal als in 2015. Ongeoorloofd afwezig wil zeggen dat een patiënt niet op de afgesproken tijd terugkeert van zijn verlof of dat de patiënt zich niet op de afgesproken plaats bevindt. Tijdens de ongeoorloofde afwezigheid heeft zich geen herhaling van een strafbaar feit voorgedaan. Er vond in 2016 geen enkele ontvluchting plaats vanuit de beveiligde zone van de kliniek. Dit geldt ook voor de jaren ervoor. De kliniek werkt aan het verlagen van de risico’s bij patiënten, maar ook aan de opbouw van beschermende factoren zoals wonen, werk, verblijf, vrijetijdsbesteding en het opbouwen van een sociaal netwerk. Op deze manier houdt de Van der Hoeven Kliniek haar recidivecijfers laag.

Resultaat 2016: 
0
Resultaat 2015: 
0