In 2016 zijn er 117 klachten1 ingediend door patiënten (98 tbs/19 KIB). Het totaal aantal klachten dat in dit jaar gegrond is verklaard door de klachteninstantie is 22 (19 tbs/3 KIB). Daarmee is het aantal gegronde klachten gedaald (-18%) ten opzichte van vorig jaar: in 2015 werden er 26 klachten gegrond verklaard (26 tbs/0 KIB).

De door de beklagcommissie (tbs) behandelde klachten zijn ingediend door 30 verschillende klagers. De hoeveelheid klachten die werd ingediend verschilde van persoon tot persoon. Zo waren er 13 patiënten die één klacht indienden en was er één patiënt die 17 klachten indiende. De onderwerpen waarover werd geklaagd waren zeer divers. 28 klachten hadden als onderwerp ‘beperking van de bewegingsvrijheid in de kliniek’; dit betreft klachten over afzondering, verlenging van de afzondering en andere beperkingen van de bewegingsvrijheid, zoals ‘begeleid door de kliniek bewegen’. 19 klachten hadden betrekking op het contact met de buitenwereld (post, bezoek, telefoon).

1 De cijfers kunnen afwijken van de cijfers van de Commissie van Toezicht, aangezien zij een andere ‘peildatum’ hanteren (datum indienen van de klacht) en na bemiddeling afgehandelde klachten meetellen.

Resultaat: 
tbs KIB Totaal
Resultaat 2016: 
98 19 117
Resultaat 2015: 
165 3 168