De gegronde klachten hebben betrekking op verschillende onderwerpen. De volgende onderwerpen verdienen met name aandacht:

• schriftelijke mededelingen (8);
• contact met de buitenwereld (6);
• duur en grond van de afzondering (5).

Verschil: 
-18%
Resultaat: 
tbs KIB Totaal
Resultaat 2016: 
19 3 22
Resultaat 2015: 
26 0 26