Het opbouwen van beschermende factoren speelt binnen de behandeling van patiënten een belangrijke rol. Het hebben van werk of het doen van vrijwilligerswerk zijn voorbeelden hiervan. Ten opzichte van vorig jaar is er opnieuw een toename te zien van patiënten die buiten de kliniek werken (+8,3%) of vrijwilligerswerk doen (+16,6%). In 2016 werkten er 26 patiënten (een periode) buiten de kliniek en hadden er 28 patiënten vrijwilligerswerk.

Verschil: 
+8,3%
Resultaat 2016: 
26
Resultaat 2015: 
24