2016 was een topjaar voor het aantal internationale publicaties van de afdeling Onderzoek: er is een stijging te zien van 45%. Internationale publicaties zijn erg bewerkelijk en dat verklaart meteen de terugloop in het aantal Nederlandse publicaties in 2016 in vergelijking met 2015 (-50%). In 2016 waren er minder afgeronde masterscripties (-31,3 %). Dit hangt vooral samen met het gegeven dat er in 2015 bovengemiddeld veel scripties waren. Met 11 afgeronde masterscripties is in 2016 weer een normaal niveau bereikt. Het aantal afgeronde promoties en lopende promotieonderzoeken is gelijk gebleven.

Resultaat 2016: 
-
Resultaat 2015: 
-