‘In 2016 hadden we een recordaantal patiënten op De Voorde.’

Arjan van den Nagel, Locatiemanager De Voorde

‘Het aantal patiënten in behandeling bij De Voorde kwam in 2016 boven de 100. Dat was een record,’ zegt Arjan van den Nagel, Locatiemanager van De Voorde. De Voorde is een van de drie locaties van de Van der Hoeven Kliniek. Het gebouw van De Voorde ligt op het terrein van algemeen psychiatrisch ziekenhuis Zon & Schild, een onderdeel van GGz Centraal. Er verblijven vooral patiënten met ernstige psychiatrische (en meestal psychotische) problematiek. Dit kunnen zowel patiënten zijn met een civielrechtelijke (RM) als een strafrechtelijke maatregel (tbs). Bij deze laatste groep gaat het om patiënten in de transmurale fase van hun behandeling.

‘Om de overgang naar beschermd wonen zo klein mogelijk te maken, zijn wij in 2015 gestart met forensisch wonen op het terrein van Zon & Schild. Onze groei is vooral daaraan te danken,’ vertelt Arjan van den Nagel. ‘Deze woningen zijn bedoeld als tussenstap tussen De Voorde en een beschermdwonenvoorziening als Kwintes en Aanzien. Er kunnen patiënten wonen met verschillende niveaus van zorg en toezicht. Zo zijn er groepen met 16 uur en 24 uur woonbegeleiding per etmaal. Er wonen nu bijna 30 patiënten buiten De Voorde en dat is voorlopig het maximale aantal. De patiëntengroep in de kliniek wordt vooral gevormd door patiënten waar een hoog zorgniveau en een laag beveiligingsniveau voor nodig is. Daarnaast zijn we afgelopen jaar op De Voorde ook een bijzondere samenwerking aangegaan met GGz Centraal op een afdeling van kliniek Kastanjehof. Een transmurale voorziening voor 10 patiënten. Het is een coproductie waarbij we in een compleet samengesteld team proberen om het beste van twee werelden te bieden: de herstelgerichte zorg van de GGz en het forensisch risicomanagement van onze kant. Dit is de enige plek in Nederland waar een dergelijke samenwerking bestaat. Daar zijn we natuurlijk trots op.’