Over Van der Hoevenkliniek

De Van der Hoeven Kliniek is een centrum voor klinische forensische psychiatrie. In de Van der Hoeven Kliniek leren patiënten met een tbs-maatregel of een civielrechtelijke maatregel hoe ze op een verantwoordelijke manier kunnen leven. Onze missie luidt dan ook: veiligheid creëer je met elkaar.

De Van der Hoeven Kliniek in 2016

Net als in de voorgaande jaren hebben wij ons ingezet voor het verbeteren van de zorg voor onze patiënten. Zo is in 2016 een Hoofd Behandelzaken aangesteld om de behandelingen voor onze patiënten nog beter te stroomlijnen en om zo het risicovol (delict)gedrag van onze patiënten verder te verminderen. Lees ook het interview in dit jaarverslag met het Hoofd Behandelzaken Martijn Helmerhorst

Recordaantal patiënten op locatie De Voorde

Het aantal patiënten van De Voorde, een van de drie locaties van de Van der Hoeven Kliniek, kwam in 2016 boven de 100. Dat was een record. Het gebouw van De Voorde ligt op het terrein van algemeen psychiatrisch ziekenhuis Zon & Schild, een onderdeel van GGz Centraal. Er verblijven vooral patiënten met ernstige psychiatrische (en meestal psychotische) problematiek. Dit kunnen zowel patiënten zijn met een civielrechtelijke (RM) als een strafrechtelijke maatregel (tbs). In 2015 is De Voorde gestart met forensisch wonen op het terrein van Zon & Schild. Er wonen nu bijna 30 patiënten buiten De Voorde. De groei is vooral daaraan te danken. Lees ook het interview hierover met de Locatiemanager van De Voorde, Arjan van den Nagel.

Renovatie 

In 2016 is de verbouwing voltooid van de kliniek aan de Willem Dreeslaan in Utrecht waar tbs-patiënten worden behandeld. In april en mei 2016 zijn patiënten en medewerkers na een periode van een jaar terugverhuisd naar de gerenoveerde locatie. Dankzij de renovatie zijn de leef- en behandelomstandigheden van onze patiënten sterk verbeterd. Ook is de materiële beveiliging van de Van der Hoeven Kliniek aan de eisen van deze tijd aangepast.

Reorganisatie management 

In 2016 is de Van der Hoeven Kliniek van een duaal naar een enkelvoudig management gegaan. Dit is gebeurd om de patiëntenzorg beter te organiseren en om verantwoordelijkheden lager in de organisatie te kunnen beleggen. Om deze nieuwe leidinggevenden te ondersteunen, is er in 2016 een Management Development Traject georganiseerd. Lees ook het interview met een van de deelnemers, Marjolein Ausems.

Twee nieuwe afdelingen: Agnieten en Pelmolen

Halverwege 2016 zijn er twee nieuwe afdelingen geopend in de Van der Hoeven Kliniek: Agnieten en Pelmolen. Agnieten is een afdeling van de Kliniek Intensieve Behandeling (KIB). Op de afdeling worden patiënten behandeld met een RM-maatregel of een IBS-maatregel (inbewaringstelling) die ontwrichtend gedrag vertonen De Pelmolen is een afdeling voor longcare tbs-patiënten met persoonlijkheidsproblematiek. Met het openen van deze afdelingen sluit de Van der Hoeven Kliniek aan bij de specialistische zorgvragen van andere instellingen. Inmiddels is er zoveel belangstelling voor de Pelmolen dat er in 2017 een tweede afdeling wordt geopend. 

Start ForFACT-team Amersfoort

De Waag Amersfoort en de Van der Hoeven Kliniek, locatie De Voorde in Amersfoort, werken sinds januari 2016 op een bijzondere manier samen. Zij hebben hun krachten gebundeld in een outreachend team voor intensieve zorg: het ForFACT-team Amersfoort. Het team helpt mensen bijvoorbeeld om zelfstandig te wonen of om werk te vinden. De Voorde kan op deze wijze patiënten laten uitstromen naar zelfstandig of begeleid wonen buiten het terrein van GGz Centraal, locatie Zon & Schild, waar zij is gevestigd. Bekijk ook het filmpje dat over deze bijzondere samenwerking is gemaakt

Succesvol project Van der Hoeven Kliniek en het Europees Sociaal Fonds (ESF)

De Van der Hoeven Kliniek ontvangt sinds 2014 een subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF) om justitiabelen aan werk te helpen. Zij hebben meestal een grote afstand tot de arbeidsmarkt vanwege hun bijzondere status. Ook in 2016 is dit project succesvol uitgevoerd. In dit filmpje vertellen medewerkers en een patiënt meer over de mogelijkheden waarvan zij dankzij dit project gebruik kunnen maken.