Over de Waag

De Waag is het oudste en grootste centrum voor ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland. Wij bieden gespecialiseerde zorg voor mensen met grensoverschrijdend of strafbaar gedrag op het gebied van agressie, huiselijk geweld of seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

De Waag in 2016

Wij hebben hard gewerkt aan het optimaliseren van de zorg voor onze cliënten. Ook in 2016 hebben wij ons aanbod uitgebreid met nieuwe, innovatieve behandelingen die de samenleving veiliger zullen maken. In 2016 hebben wij groei gerealiseerd door het openen van satellietvestigingen in Zaandam en Groningen. Daarnaast is de productiviteit verhoogd en zijn verschillende processen - zoals de zorgregistratie en de werkwijze op de secretariaten – gestroomlijnd en verbeterd. 

Nieuwe behandelingen

In 2016 hebben wij nieuwe en innovatieve behandelingen ontwikkeld. Een daarvan is PRO-ZORG, voor jeugdigen en jongvolwassenen van 14 tot 30 jaar bij wie zorgen zijn over (dreigende) gewelddadige radicalisering. Het initiatief voor PRO-ZORG is genomen omdat de Waag steeds vaker door gemeenten en ketenpartners wordt benaderd om mee te denken over casussen waarbij sprake is van gewelddadige radicalisering. Lees ook het interview over PRO-ZORG met Larissa Hoogsteder, Hoofd Behandelzaken van de Waag.

FAST is een andere behandeling die door de Waag in 2016 is gerealiseerd en in hetzelfde jaar meteen is erkend door de Erkenningscommissie Justitiële Interventies. FAST staat voor Forensische Ambulante Systeem Therapie. Het belangrijkste doel is het verminderen van recidive en het voorkomen van uithuisplaatsing bij jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstig antisociaal of grensoverschrijdend gedrag. De behandeling sluit goed aan bij de forensische doelgroep en is op alle vestigingen een succes. Lees ook het interview met de ouders van een cliënt over FAST

Satellietvestigingen in Zaandam en Groningen

Met twee satellietvestigingen breidt de Waag uit in nieuwe regio’s. De satellietvestiging Zaandam complementeert de activiteiten van de Waag in Amsterdam. In Groningen betreedt de Waag een geheel nieuwe regio. De satellietvestiging Groningen is opgezet nadat er eind 2016 door de Reclassering Nederland werd gevraagd of de Waag ook daar cliënten wil behandelen. Lees het interview hierover met Martin Pol, Regiomanager van de Waag

Start ForFACT-team Amersfoort

De Waag Amersfoort en de Van der Hoeven Kliniek, locatie De Voorde in Amersfoort, werken sinds januari 2016 op een bijzondere manier samen. Zij hebben hun krachten gebundeld in een outreachend team voor intensieve zorg: het ForFACT-team Amersfoort. Het team helpt mensen onder meer om zelfstandig te wonen of om werk te vinden. De Voorde kan op deze wijze patiënten laten uitstromen naar zelfstandig of begeleid wonen buiten het terrein van GGz Centraal, locatie Zon & Schild, waar zij is gevestigd. Bekijk het filmpje dat van deze bijzondere samenwerking is gemaakt

Blijvende aandacht voor veiligheid

Zorg voor veiligheid, dat is onze missie. Alle vormen van veiligheid hebben onze blijvende aandacht, ook die van onze eigen medewerkers. Vorig jaar is daarom het project Veilig werken de Waag in het leven geroepen. Het doel van het project: de risico’s van het werken op de Waag zo klein mogelijk houden. Dankzij het project is de veiligheid van de medewerkers van de Waag vergroot – zowel van de behandelaren als van de medewerkers op de secretariaten. Lees ook het interview met Monique Kossen, Geneesheer-directeur van De Forensische Zorgspecialisten, en in 2016 lid van het projectteam Veilig werken de Waag.