De Forensische Zorgspecialisten

De Forensische Zorgspecialisten bieden duurzame oplossingen die bijdragen aan een veiliger samenleving. Als dienstverlener in de forensische zorg bieden we een breed palet aan kennis en diensten. We zijn specialist op uiteenlopende gebieden, werken klinisch en poliklinisch, en ontwikkelen internationaal toonaangevende instrumenten. De Forensische Zorgspecialisten bestaan uit deze onderdelen:

  • Van der Hoeven Kliniek;
  • de Waag.

De Forensische Zorgspecialisten in 2016

Voor De Forensische Zorgspecialisten was 2016 een jaar van belangrijke beslissingen. De vraag diende zich aan of wij in deze veranderende wereld moeten fuseren of juist als zelfstandige organisatie verder moeten gaan. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de beslissing om zelfstandig te blijven. Door zelfstandig te blijven, kunnen wij de hoge kwaliteit bieden die onze standaard is. Daarnaast blijven we in het hooggespecialiseerde forensische werkveld een bijdrage leveren aan een veiligere samenleving. Maar om duurzaam gezond te zijn en om de beste behandelingen te kunnen blijven bieden, zullen we onze flexibiliteit moeten verhogen om in te kunnen spelen op de vragen uit de samenleving. Daarnaast moeten de financiën de komende jaren op orde gebracht worden. 

Op Eigen Kracht Vooruit!

Om deze doelen te behalen, is het projectprogramma Op Eigen Kracht Vooruit! in 2016 in het leven geroepen. Het programma loopt tot 2019. In deze periode willen we een kostenbesparing realiseren. Daarnaast is de doelstelling om de kwaliteitsstandaard van de behandeling van onze patiënten en cliënten te verbeteren en ons te blijven ontwikkelen en vernieuwen met nieuwe zorgconcepten en intensieve samenwerkingsverbanden. Op Eigen Vooruit! steunt op zes pijlers. De meeste pijlers zijn erop gericht om onze processen efficiënter te maken op het gebied van technologie, zorginhoudelijke processen en bedrijfsvoerings- en facilitaire processen (zie ook het interview met de voorzitter van de Raad van Bestuur Wouter van Ewijk). 

Personele ontwikkeling

De Forensische Zorgspecialisten willen graag een goede werkgever zijn en zetten zich daar actief voor in. Externe ontwikkelingen en de gekozen strategische koers vragen van onze medewerkers veerkracht, flexibiliteit en veranderingsbereidheid. Een van de pijlers van het programma Op Eigen Kracht Vooruit! is daarom Gezond en met Plezier @work, gericht op het bevorderen van de vitaliteit en het werkplezier van onze medewerkers. De speerpunten van het project: de vitaliteit van de medewerkers wordt vergroot, medewerkers worden gestimuleerd aantrekkelijk te blijven voor zowel de interne als externe arbeidsmarkt, en leidinggevenden sturen op duurzame inzetbaarheid vanuit een faciliterende en coachende rol. Lees het interview met Natasja van Driel, directeur HRCE, over het project Gezond en met Plezier @work. 

Het Management Development Traject

Binnen De Forensische Zorgspecialisten vindt continue advisering en bijscholing plaats voor leidinggevenden en medewerkers. In 2016 is er een managementdevelopmenttraject georganiseerd voor leidinggevenden van de Van der Hoeven Kliniek. Dit is gebeurd na de beslissing om terug te gaan van een duaal naar een enkelvoudig management om verantwoordelijkheden lager in de organisatie te beleggen en daarmee onze patiëntenzorg beter te kunnen organiseren. De nieuwe groep leidinggevenden heeft een managementdevelopmenttraject doorlopen dat tot doel had om hen beter toe te rusten voor deze P-taken. In het traject zijn zowel bedrijfsmatige onderwerpen als managementvaardigheden behandeld. Lees het interview met een deelnemer aan het traject, Marjolein Ausems.

Blijvende aandacht voor veiligheid

Leef veilig samen, dat is onze missie. Alle vormen van veiligheid hebben onze blijvende aandacht; niet alleen de veiligheid van de maatschappij, maar ook die van onze eigen medewerkers. Vorig jaar is het project Veilig werken de Waag in het leven geroepen. Het doel van het project: de risico’s van het werken bij de Waag zo klein mogelijk houden. Dankzij het project is de veiligheid van de medewerkers van de Waag vergroot – zowel van de behandelaren als van de medewerkers op de secretariaten. Lees ook het interview met Monique Kossen, geneesheer-directeur van de Van der Hoeven Kliniek, en in 2016 lid van het projectteam Veilig werken de Waag.