‘Wij beginnen met een kortdurende intensieve klinische behandeling voor zedendelinquenten.’

Wineke Smid, onderzoeker van De Forensische Zorgspecialisten

‘Voor mijn proefschrift heb ik een onderzoek gedaan naar de behandeling van zedendelinquenten in de tbs. Daaruit blijkt dat zo’n behandeling effectief is,’ vertelt Wineke Smid, onderzoeker van De Forensische Zorgspecialisten. ‘Nu is het aantal zedendelinquenten met een tbs-oplegging maar een klein deel van het totaal aantal zedendelinquenten, want de meesten verblijven in detentie. Als deze mensen uit de gevangenis komen, is de kans op terugval in seksueel grensoverschrijdend gedrag onverminderd groot omdat ze geen behandeling hebben gehad. Mijn collega-onderzoeker Jan Willem van den Berg is daarom op het idee gekomen om voor deze specifieke groep een behandeling op te zetten.’

‘Ik heb dat idee verder onderzocht,’ vervolgt Wineke Smid. ‘Zo ontdekte ik dat je in Nederland na de helft van je detentie ook voor een klinische behandeling mag kiezen, als die tenminste wordt aangeboden. In Midden-Nederland is een dergelijke behandeling er niet. Als vanzelf is toen het plan ontstaan om in samenwerking met de Van der Hoeven Kliniek een kortdurende intensieve klinische behandeling voor zedendelinquenten aan te bieden,’ zegt Wineke Smid.

‘Inmiddels heb ik een stroomschema samengesteld waarvan we de verschillende modules nu met vereende krachten invullen. Therapeuten, managers en andere medewerkers dragen allemaal hun steentje bij. Uitgangspunten zijn de RNR-principes, een goede risicotaxatie en het Good Lives Model. We hebben een basismodule en verschillende aanvullende modules die op specifieke problematiek gericht zijn, zoals zelfregulatie en impulsiviteit.’

‘De allesbepalende factor hier is tijd,’ benadrukt Smid. ‘Een gedetineerde die op de helft van zijn straf zit, heeft een beperkte tijd. Daar hebben we rekening mee gehouden; vandaar dat het programma kortdurend en intensief is. Inmiddels heb ik het plan voor de behandeling aan verschillende instanties voorgelegd – zoals de Reclassering, het Openbaar Ministerie, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld – en iedereen is enthousiast. We gaan binnenkort beginnen. Ik vind het spannend om te zien hoe het zal gaan lopen.’