Het project Gezond en met Plezier @work

Natasja van Driel, Directeur HRCE

Eind 2016 is het project Gezond en met Plezier @work gestart. Een project waarin het werkplezier en de vitaliteit van de medewerkers van De Forensische Zorgspecialisten centraal staan. Natasja van Driel, directeur HRCE (Human Resources, Communicatie en Externe relaties) van De Forensische Zorgspecialisten, licht toe: ‘Externe ontwikkelingen en de gekozen strategische koers vragen van onze medewerkers veerkracht en veranderingsbereidheid.'

'Het draait in dit project enerzijds om de vraag hoe medewerkers gezond en met plezier aan het werk blijven, in een tijd waarin de nadruk ligt op kostenbesparing en het halen van productie. Daar hebben zowel medewerkers als werkgevers baat bij, want wie wil nou niet fluitend naar zijn werk? En gezonde, tevreden medewerkers zijn van grote meerwaarde voor onze goede patiënten- en cliëntenzorg. Daarnaast draagt het vergroten van het werkplezier bij aan minder ziekteverzuim.’

‘Anderzijds zullen medewerkers ook zelf zorg moeten dragen voor hun eigen ontwikkeling en daarmee arbeidsmarktfitheid,’ vervolgt ze. ‘Wij willen graag dat medewerkers gestimuleerd worden om aantrekkelijk te blijven voor de interne en externe arbeidsmarkt en hier hun eigen verantwoordelijkheid in nemen. De werkgever heeft hierin de balangrijke taak om een klimaat te scheppen waarin aandacht is voor ontwikkeling en vitaliteit.’

‘De duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers staat centraal in dit project,’ benadrukt Natasja van Driel. ‘De medewerkers worden hier actief bij betrokken door hun leidinggevenden. Zo zijn er focusgroepbijeenkomsten georganiseerd waarin is gevraagd waar mensen behoefte aan hebben om gezond en met plezier hun werk te doen. Dit waren hele inspirerende sessies. Het is leuk om te zien hoe betrokken mensen zijn en hoeveel ideeën er zijn die hieraan bij kunnen dragen. De ideeën worden uitgewerkt in een concreet plan.’

Lees ook het interview met Jeffrey Meijer, Applicatiebeheerder. ‘Nu ik staand mijn werk doe, blijf ik alerter.’