Het doek valt voor de FPKM

De Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM) is per 1 maart 2017 gestopt met het verrichten van forensisch-medisch onderzoek bij een vermoeden van mishandeling of seksueel misbruik van kinderen. Het besluit om de FPKM te sluiten is eind 2016 genomen. Dit gebeurde omdat het uitzicht op structurele financiering voor de polikliniek ontbrak, waardoor er geen goede basis was voor een gezonde bedrijfsvoering. Dit kon worden opgemaakt uit het rapport dat kwartiermaker Chiel Bos uitbracht in opdracht van het ministerie van VWS. Dit was een rapport over de toekomstige inrichting van het forensisch-medisch onderzoek bij kinderen bij vermoedens van kindermishandeling. Bos gaf aan dat de expertise van de FPKM regionaal georganiseerd moest gaan worden. Zo werd duidelijk dat er geen plek meer was voor een landelijk opererende polikliniek zoals de FPKM en dat de FPKM in haar huidige vorm niet kon blijven voortbestaan.

De FPKM werd in de afgelopen jaren al meerdere keren bedreigd met sluiting en kon onder andere door subsidies en eigen geld het hoofd boven water houden.

Er is met andere partijen contact gezocht om te informeren of zij interesse hadden om de FPKM over te nemen. Op korte termijn waren hiervoor echter geen structurele financiële middelen beschikbaar.

De sluiting van de FPKM heeft geen gevolgen voor de lopende opleiding Forensische Verpleegkunde. Momenteel wordt onderzocht of de opleiding elders ondergebracht kan worden.