‘Wij hebben nu één risicotaxatie-instrument voor de hele ambulante forensische psychiatrie.’

Joan van Horn, onderzoeker bij De Forensische Zorgspecialisten

Joan van Horn, onderzoeker bij De Forensische Zorgspecialisten, kreeg in 2015 de opdracht van het programma KFZ (Kwaliteit Forensische Zorg) om een risicotaxatie en -evaluatie-instrument te ontwikkelen voor de ambulante forensisch-psychiatrische zorg. Dezelfde opdracht werd gelijktijdig uitgezet bij prof. dr. Stefan Bogaerts van de Universiteit Tilburg. Joan van Horn: ‘Wij hebben toen contact gezocht en onze krachten gebundeld. We zijn samen één instrument gaan ontwikkelen voor het hele veld.’

‘We hebben het instrument FARE genoemd, dat staat voor Forensisch Ambulante Risico Evaluatie,’ vervolgt ze. ‘Het doel is om met het instrument bij cliënten in de ambulante forensische zorg de behandelvoortgang te meten en het recidiverisico in te kunnen schatten. De FARE is heel zorgvuldig tot stand gekomen. We hebben een meta-analyse gedaan, data-analyses, veldonderzoek en een pilotonderzoek.’

Dit jaar is er een vervolgstudie gestart om het instrument te valideren, waarbij het in 2018 waarschijnlijk onderdeel zal gaan uitmaken van de prestatie-indicatoren voor de forensische zorg. Joan van Horn: ‘Er is veel belangstelling voor de FARE vanuit het veld, ook vanuit België. Het mooiste vind ik nog dat we nu eendrachtig naar buiten treden met één instrument.’

Met de FARE hebben we nu één risicotaxatie-instrument voor de gehele ambulante forensische psychiatrie. De FARE is een instrument waarmee we de voortgang bij cliënten kunnen meten met het oog op de evaluatie en bijsturing van de behandeling en het inschatten van het risico op terugval. Met de resultaten van deze metingen kan verder onderzoek gedaan worden.