‘De Waag speelt in op zorgvragen uit de samenleving!’

Evelien van Dijk, Directeur van de Waag

‘In 2016 ben ik begonnen als directeur bij de Waag. Wat me meteen opviel was de bevlogenheid van de behandelaren die hier werken. Zij zetten zich vol in voor onze cliënten: mensen met ingewikkelde forensische problematiek,’ vertelt Evelien van Dijk, Algemeen Directeur van de Waag. ‘Dat maakt de Waag ook zo interessant. Wij zijn betrokken bij maatschappelijke ontwikkelingen. Wij vergroten de veiligheid van de samenleving en dat is in het belang van ons allemaal.’

‘De Waag is in beweging. De wereld om ons heen wordt steeds ingewikkelder en wij spelen daarop in door ons aanbod uit te breiden en te innoveren,’ zegt Evelien van Dijk. ‘Zo hebben wij een aangepast aanbod voor een groeiende groep cliënten met een licht verstandelijke beperking. Ook zijn wij in 2016 begonnen met FAST, een intensieve behandeling voor jongeren met ernstig antisociaal of grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast heeft de Waag PRO-ZORG ontwikkeld, een eigen behandeling voor jonge mensen tussen de 14 en 30 jaar die op een gewelddadige manier dreigen te radicaliseren.’

‘Ook hebben wij groei gerealiseerd,’ concludeert van Dijk. ‘We hebben, naast een satellietvestiging in Zaandam, in 2017 ook een satellietvestiging in Groningen geopend. We staan er beter voor dan aan het begin van 2016. Een mooie prestatie waar alle medewerkers een bijdrage aan hebben geleverd.’

Nieuwe ontwikkelingen bij de Waag:

  • FAST, een intensief en erkend programma voor jongeren met ernstig antisociaal of grensoverschrijdend gedrag.
  • PRO-ZORG, een behandeling voor mensen tussen de 14 en 30 jaar die op een gewelddadige manier dreigen te radicaliseren.
  • Satellietvestigingen van de Waag in Groningen en in Zaandam.
  • ForFACT-team Amersfoort van start.
  • Eén risicotaxatie-instrument voor de gehele ambulante forensische zorg (FARE).