Feiten & Cijfers 2016

Aantal en soort cliënten
Het aantal cliënten van de Waag is in 2016 met -2,4% procent licht gedaald ten opzichte van vorig jaar. De complexiteit van cliënten die de Waag in zorg heeft, is toegenomen en daardoor is de zorg intensiever. De indicatiestelling is verscherpt; de Waag richt zich vooral op cliënten met een hoog en matig risicoprofiel.
Het aantal behandelingen met intake in het peiljaar is in 2016 met +0,6% gestegen. Deze stijging komt geheel op het conto van de GGZ volwassenen (+5,7%) en de GGZ jeugd (+4,4%). Hetzelfde beeld is te zien bij het aantal behandelingen dat gestart is in 2016;: dat is gestegen met 0,8%. Ook hier komt de stijging voor rekening van de GGZ volwassenen (+3,5%) en GGZ jeugd (+8,2%). Dit betekent dat er volgend jaar een toename van deze cliëntgroepen te verwachten valt.

Wachttijden voor behandeling
De gemiddelde wachttijd van aanmelding tot intake is met 43 kalenderdagen 4 kalenderdagen gestegen ten opzichte van 2015 (+10%). Tussen de eerste intake en start behandeling zaten in 2016 30 dagen tegen 36 dagen in 2015. Deze wachttijden zijn in 2016 dus gedaald (-16,6%). De totale wachttijd van aanmelding tot behandeling is gedaald. Het reduceren van alle wachttijden blijft bij de Waag hoog op de agenda staan.

Behandeling in Penitentiaire Inrichtingen
De Waag is ook actief in Penitentiaire Inrichtingen (PI). Een substantieel deel van de gedetineerden heeft een matig tot hoog risicoprofiel. Het is bekend dat het terugdringen van delictgedrag met een hoog recidiverisico om specifieke, intensieve en deskundige behandeling vraagt. Het behandelprogramma van de Waag is erop gericht om recidivevermindering in eerste instantie in geslotenheid aan te bieden en later (indien mogelijk) in ambulante vorm voort te zetten.

In 2016 behandelde de Waag 455 cliënten in PI’s en PPC’s (Penitentiair Psychiatrische Centra). Dit is een afname ten opzichte van 2015 (-5,7%). Deze lichte afname is te verklaren doordat het aantal mensen in detentie afneemt.

Aantal cliënten in behandeling op 31-12

Het aantal cliënten van de Waag is in 2016 met -2,4% procent licht gedaald ten opzichte van vorig jaar. De complexiteit van cliënten die de Waag in zorg heeft, is toegenomen en daardoor is de zorg intensiever. De indicatiestelling is verscherpt; de Waag richt zich vooral op cliënten met een hoog en matig risicoprofiel. Het aantal behandelingen met intake in het peiljaar is in 2016 met +0,6% gestegen. Deze stijging komt geheel op het conto van de GGZ volwassenen (+5,7%) en de GGZ jeugd (+4,4%). Hetzelfde beeld is te zien bij het aantal behandelingen dat gestart is in 2016;: dat is gestegen met 0,8%. Ook hier komt de stijging voor rekening van de GGZ volwassenen (+3,5%) en GGZ jeugd (+8,2%). Dit betekent dat er volgend jaar een toename van deze cliëntgroepen te verwachten valt.

Verschil: 
-2,4%
Resultaat 2016: 
4.148
Resultaat 2015: 
4.250

Aantal primair behandelde cliënten

FZ = Forensische Zorg
PI = Penitentiaire Inrichting

Het aantal cliënten van de Waag is in 2016 met -2,4% procent licht gedaald ten opzichte van vorig jaar. De complexiteit van cliënten die de Waag in zorg heeft, is toegenomen en daardoor is de zorg intensiever. De indicatiestelling is verscherpt; de Waag richt zich vooral op cliënten met een hoog en matig risicoprofiel. Het aantal behandelingen met intake in het peiljaar is in 2016 met +0,6% gestegen. Deze stijging komt geheel op het conto van de GGZ volwassenen (+5,7%) en de GGZ jeugd (+4,4%). Hetzelfde beeld is te zien bij het aantal behandelingen dat gestart is in 2016;: dat is gestegen met 0,8%. Ook hier komt de stijging voor rekening van de GGZ volwassenen (+3,5%) en GGZ jeugd (+8,2%). Dit betekent dat er volgend jaar een toename van deze cliëntgroepen te verwachten valt.

Behandeling in Penitentiaire Inrichtingen
De Waag is ook actief in Penitentiaire Inrichtingen (PI). Een substantieel deel van de gedetineerden heeft een matig tot hoog risicoprofiel. Het is bekend dat het terugdringen van delictgedrag met een hoog recidiverisico om specifieke, intensieve en deskundige behandeling vraagt. Het behandelprogramma van de Waag is erop gericht om recidivevermindering in eerste instantie in geslotenheid aan te bieden en later (indien mogelijk) in ambulante vorm voort te zetten.

In 2016 behandelde de Waag 455 cliënten in PI’s en PPC’s (Penitentiair Psychiatrische Centra). Dit is een afname ten opzichte van 2015 (-5,7%). Deze lichte afname is te verklaren doordat het aantal mensen in detentie afneemt.

Resultaat: 
Totaal FZ jeugd + volwassenen GGZ jeugd GGZ volwassenen Cliënt in PI
Resultaat 2016: 
8.902 3.496 1.318 4.390 455
Resultaat 2015: 
9.476 3.872 1.368 4.653 484

Aantal primair behandelde cliënten in PI

PI = Penitentiaire Inrichting

Behandeling in Penitentiaire Inrichtingen
De Waag is ook actief in Penitentiaire Inrichtingen (PI). Een substantieel deel van de gedetineerden heeft een matig tot hoog risicoprofiel. Het is bekend dat het terugdringen van delictgedrag met een hoog recidiverisico om specifieke, intensieve en deskundige behandeling vraagt. Het behandelprogramma van de Waag is erop gericht om recidivevermindering in eerste instantie in geslotenheid aan te bieden en later (indien mogelijk) in ambulante vorm voort te zetten.

In 2016 behandelde de Waag 455 cliënten in PI’s en PPC’s (Penitentiair Psychiatrische Centra). Dit is een afname ten opzichte van 2015 (-5,7%). Deze lichte afname is te verklaren doordat het aantal mensen in detentie afneemt.

Verschil: 
- 5,7%
Resultaat 2016: 
455
Resultaat 2015: 
484

Aantal behandelingen met verrichting in peiljaar

FZ = Forensische Zorg
PI = Penitentiaire Inrichting

Het aantal cliënten van de Waag is in 2016 met -2,4% procent licht gedaald ten opzichte van vorig jaar. De complexiteit van cliënten die de Waag in zorg heeft, is toegenomen en daardoor is de zorg intensiever. De indicatiestelling is verscherpt; de Waag richt zich vooral op cliënten met een hoog en matig risicoprofiel. Het aantal behandelingen met intake in het peiljaar is in 2016 met +0,6% gestegen. Deze stijging komt geheel op het conto van de GGZ volwassenen (+5,7%) en de GGZ jeugd (+4,4%). Hetzelfde beeld is te zien bij het aantal behandelingen dat gestart is in 2016;: dat is gestegen met 0,8%. Ook hier komt de stijging voor rekening van de GGZ volwassenen (+3,5%) en GGZ jeugd (+8,2%). Dit betekent dat er volgend jaar een toename van deze cliëntgroepen te verwachten valt.

Behandeling in Penitentiaire Inrichtingen
De Waag is ook actief in Penitentiaire Inrichtingen (PI). Een substantieel deel van de gedetineerden heeft een matig tot hoog risicoprofiel. Het is bekend dat het terugdringen van delictgedrag met een hoog recidiverisico om specifieke, intensieve en deskundige behandeling vraagt. Het behandelprogramma van de Waag is erop gericht om recidivevermindering in eerste instantie in geslotenheid aan te bieden en later (indien mogelijk) in ambulante vorm voort te zetten.

In 2016 behandelde de Waag 455 cliënten in PI’s en PPC’s (Penitentiair Psychiatrische Centra). Dit is een afname ten opzichte van 2015 (-5,7%). Deze lichte afname is te verklaren doordat het aantal mensen in detentie afneemt.

Resultaat: 
Totaal FZ jeugd + volwassenen GGZ jeugd GGZ volwassenen Cliënt in PI
Resultaat 2016: 
9.187 3.632 1.351 4.468 475
Resultaat 2015: 
9.766 4.028 1.389 4.729 503

Waarvan met aanmelding in peiljaar

FZ = Forensische Zorg
PI = Penitentiaire Inrichting
* = Doordat aanmelding, intake, start behandeling en afsluiting in veel gevallen niet in hetzelfde boekjaar plaatsvinden, kunnen de getallen binnen één jaar niet zonder meer worden opgeteld en afgetrokken. Verschillen worden ook veroorzaakt doordat cliënten binnen één jaar van jeugd naar volwassenen kunnen gaan.

Het aantal cliënten van de Waag is in 2016 met -2,4% procent licht gedaald ten opzichte van vorig jaar. De complexiteit van cliënten die de Waag in zorg heeft, is toegenomen en daardoor is de zorg intensiever. De indicatiestelling is verscherpt; de Waag richt zich vooral op cliënten met een hoog en matig risicoprofiel. Het aantal behandelingen met intake in het peiljaar is in 2016 met +0,6% gestegen. Deze stijging komt geheel op het conto van de GGZ volwassenen (+5,7%) en de GGZ jeugd (+4,4%). Hetzelfde beeld is te zien bij het aantal behandelingen dat gestart is in 2016;: dat is gestegen met 0,8%. Ook hier komt de stijging voor rekening van de GGZ volwassenen (+3,5%) en GGZ jeugd (+8,2%). Dit betekent dat er volgend jaar een toename van deze cliëntgroepen te verwachten valt.

Behandeling in Penitentiaire Inrichtingen
De Waag is ook actief in Penitentiaire Inrichtingen (PI). Een substantieel deel van de gedetineerden heeft een matig tot hoog risicoprofiel. Het is bekend dat het terugdringen van delictgedrag met een hoog recidiverisico om specifieke, intensieve en deskundige behandeling vraagt. Het behandelprogramma van de Waag is erop gericht om recidivevermindering in eerste instantie in geslotenheid aan te bieden en later (indien mogelijk) in ambulante vorm voort te zetten.

In 2016 behandelde de Waag 455 cliënten in PI’s en PPC’s (Penitentiair Psychiatrische Centra). Dit is een afname ten opzichte van 2015 (-5,7%). Deze lichte afname is te verklaren doordat het aantal mensen in detentie afneemt.

Resultaat: 
Totaal FZ jeugd + volwassenen GGZ jeugd GGZ volwassenen Cliënt in PI
Resultaat 2016: 
4.644 1.810 783 2.144 289
Resultaat 2015: 
4.675 2.069 723 1.972 312

Waarvan met intake in peiljaar

FZ = Forensische Zorg
PI = Penitentiaire Inrichting
* = Doordat aanmelding, intake, start behandeling en afsluiting in veel gevallen niet in hetzelfde boekjaar plaatsvinden, kunnen de getallen binnen één jaar niet zonder meer worden opgeteld en afgetrokken. Verschillen worden ook veroorzaakt doordat cliënten binnen één jaar van jeugd naar volwassenen kunnen gaan.

Het aantal cliënten van de Waag is in 2016 met -2,4% procent licht gedaald ten opzichte van vorig jaar. De complexiteit van cliënten die de Waag in zorg heeft, is toegenomen en daardoor is de zorg intensiever. De indicatiestelling is verscherpt; de Waag richt zich vooral op cliënten met een hoog en matig risicoprofiel. Het aantal behandelingen met intake in het peiljaar is in 2016 met +0,6% gestegen. Deze stijging komt geheel op het conto van de GGZ volwassenen (+5,7%) en de GGZ jeugd (+4,4%). Hetzelfde beeld is te zien bij het aantal behandelingen dat gestart is in 2016;: dat is gestegen met 0,8%. Ook hier komt de stijging voor rekening van de GGZ volwassenen (+3,5%) en GGZ jeugd (+8,2%). Dit betekent dat er volgend jaar een toename van deze cliëntgroepen te verwachten valt.

Behandeling in Penitentiaire Inrichtingen
De Waag is ook actief in Penitentiaire Inrichtingen (PI). Een substantieel deel van de gedetineerden heeft een matig tot hoog risicoprofiel. Het is bekend dat het terugdringen van delictgedrag met een hoog recidiverisico om specifieke, intensieve en deskundige behandeling vraagt. Het behandelprogramma van de Waag is erop gericht om recidivevermindering in eerste instantie in geslotenheid aan te bieden en later (indien mogelijk) in ambulante vorm voort te zetten.

In 2016 behandelde de Waag 455 cliënten in PI’s en PPC’s (Penitentiair Psychiatrische Centra). Dit is een afname ten opzichte van 2015 (-5,7%). Deze lichte afname is te verklaren doordat het aantal mensen in detentie afneemt.

Verschil: 
+0,6% +4,4% +5,7%
Resultaat: 
Totaal FZ jeugd + volwassenen GGZ jeugd GGZ volwassenen Cliënt in PI
Resultaat 2016: 
4.198 1.724 693 1.889 283
Resultaat 2015: 
4.172 1.844 664 1.788 287

Waarvan met afwijzing in peiljaar

FZ = Forensische Zorg
PI = Penitentiaire Inrichting
* = Doordat aanmelding, intake, start behandeling en afsluiting in veel gevallen niet in hetzelfde boekjaar plaatsvinden, kunnen de getallen binnen één jaar niet zonder meer worden opgeteld en afgetrokken. Verschillen worden ook veroorzaakt doordat cliënten binnen één jaar van jeugd naar volwassenen kunnen gaan.

Het aantal cliënten van de Waag is in 2016 met -2,4% procent licht gedaald ten opzichte van vorig jaar. De complexiteit van cliënten die de Waag in zorg heeft, is toegenomen en daardoor is de zorg intensiever. De indicatiestelling is verscherpt; de Waag richt zich vooral op cliënten met een hoog en matig risicoprofiel. Het aantal behandelingen met intake in het peiljaar is in 2016 met +0,6% gestegen. Deze stijging komt geheel op het conto van de GGZ volwassenen (+5,7%) en de GGZ jeugd (+4,4%). Hetzelfde beeld is te zien bij het aantal behandelingen dat gestart is in 2016;: dat is gestegen met 0,8%. Ook hier komt de stijging voor rekening van de GGZ volwassenen (+3,5%) en GGZ jeugd (+8,2%). Dit betekent dat er volgend jaar een toename van deze cliëntgroepen te verwachten valt.

Behandeling in Penitentiaire Inrichtingen
De Waag is ook actief in Penitentiaire Inrichtingen (PI). Een substantieel deel van de gedetineerden heeft een matig tot hoog risicoprofiel. Het is bekend dat het terugdringen van delictgedrag met een hoog recidiverisico om specifieke, intensieve en deskundige behandeling vraagt. Het behandelprogramma van de Waag is erop gericht om recidivevermindering in eerste instantie in geslotenheid aan te bieden en later (indien mogelijk) in ambulante vorm voort te zetten.

In 2016 behandelde de Waag 455 cliënten in PI’s en PPC’s (Penitentiair Psychiatrische Centra). Dit is een afname ten opzichte van 2015 (-5,7%). Deze lichte afname is te verklaren doordat het aantal mensen in detentie afneemt.

Verschil: 
-5,5% -7,9%
Resultaat: 
Totaal FZ jeugd + volwassenen GGZ jeugd GGZ volwassenen Cliënt in PI
Resultaat 2016: 
1.123 486 148 495 71
Resultaat 2015: 
1.189 528 144 526 84

Waarvan behandeling gestart in peiljaar

FZ = Forensische Zorg
PI = Penitentiaire Inrichting
* = Doordat aanmelding, intake, start behandeling en afsluiting in veel gevallen niet in hetzelfde boekjaar plaatsvinden, kunnen de getallen binnen één jaar niet zonder meer worden opgeteld en afgetrokken. Verschillen worden ook veroorzaakt doordat cliënten binnen één jaar van jeugd naar volwassenen kunnen gaan.

Het aantal cliënten van de Waag is in 2016 met -2,4% procent licht gedaald ten opzichte van vorig jaar. De complexiteit van cliënten die de Waag in zorg heeft, is toegenomen en daardoor is de zorg intensiever. De indicatiestelling is verscherpt; de Waag richt zich vooral op cliënten met een hoog en matig risicoprofiel. Het aantal behandelingen met intake in het peiljaar is in 2016 met +0,6% gestegen. Deze stijging komt geheel op het conto van de GGZ volwassenen (+5,7%) en de GGZ jeugd (+4,4%). Hetzelfde beeld is te zien bij het aantal behandelingen dat gestart is in 2016;: dat is gestegen met 0,8%. Ook hier komt de stijging voor rekening van de GGZ volwassenen (+3,5%) en GGZ jeugd (+8,2%). Dit betekent dat er volgend jaar een toename van deze cliëntgroepen te verwachten valt.

Behandeling in Penitentiaire Inrichtingen
De Waag is ook actief in Penitentiaire Inrichtingen (PI). Een substantieel deel van de gedetineerden heeft een matig tot hoog risicoprofiel. Het is bekend dat het terugdringen van delictgedrag met een hoog recidiverisico om specifieke, intensieve en deskundige behandeling vraagt. Het behandelprogramma van de Waag is erop gericht om recidivevermindering in eerste instantie in geslotenheid aan te bieden en later (indien mogelijk) in ambulante vorm voort te zetten.

In 2016 behandelde de Waag 455 cliënten in PI’s en PPC’s (Penitentiair Psychiatrische Centra). Dit is een afname ten opzichte van 2015 (-5,7%). Deze lichte afname is te verklaren doordat het aantal mensen in detentie afneemt.

Verschil: 
+0,8% +8,2% +3,5% -0,9%
Resultaat: 
Totaal FZ jeugd + volwassenen GGZ jeugd GGZ volwassenen Cliënt in PI
Resultaat 2016: 
3.779 1.557 650 1.690 232
Resultaat 2015: 
3.752 1.657 601 1.634 234

Waarvan behandeling gestopt in peiljaar

FZ = Forensische Zorg
PI = Penitentiaire Inrichting
* = Doordat aanmelding, intake, start behandeling en afsluiting in veel gevallen niet in hetzelfde boekjaar plaatsvinden, kunnen de getallen binnen één jaar niet zonder meer worden opgeteld en afgetrokken. Verschillen worden ook veroorzaakt doordat cliënten binnen één jaar van jeugd naar volwassenen kunnen gaan.

Het aantal cliënten van de Waag is in 2016 met -2,4% procent licht gedaald ten opzichte van vorig jaar. De complexiteit van cliënten die de Waag in zorg heeft, is toegenomen en daardoor is de zorg intensiever. De indicatiestelling is verscherpt; de Waag richt zich vooral op cliënten met een hoog en matig risicoprofiel. Het aantal behandelingen met intake in het peiljaar is in 2016 met +0,6% gestegen. Deze stijging komt geheel op het conto van de GGZ volwassenen (+5,7%) en de GGZ jeugd (+4,4%). Hetzelfde beeld is te zien bij het aantal behandelingen dat gestart is in 2016;: dat is gestegen met 0,8%. Ook hier komt de stijging voor rekening van de GGZ volwassenen (+3,5%) en GGZ jeugd (+8,2%). Dit betekent dat er volgend jaar een toename van deze cliëntgroepen te verwachten valt.

Behandeling in Penitentiaire Inrichtingen
De Waag is ook actief in Penitentiaire Inrichtingen (PI). Een substantieel deel van de gedetineerden heeft een matig tot hoog risicoprofiel. Het is bekend dat het terugdringen van delictgedrag met een hoog recidiverisico om specifieke, intensieve en deskundige behandeling vraagt. Het behandelprogramma van de Waag is erop gericht om recidivevermindering in eerste instantie in geslotenheid aan te bieden en later (indien mogelijk) in ambulante vorm voort te zetten.

In 2016 behandelde de Waag 455 cliënten in PI’s en PPC’s (Penitentiair Psychiatrische Centra). Dit is een afname ten opzichte van 2015 (-5,7%). Deze lichte afname is te verklaren doordat het aantal mensen in detentie afneemt.

Resultaat: 
Totaal FZ jeugd + volwassenen GGZ jeugd GGZ volwassenen Cliënt in PI
Resultaat 2016: 
4.180 1.778 574 1.931 238
Resultaat 2015: 
4.418 1.871 680 2.060 219

Aantal klachten van cliënten

Resultaat 2016: 
3
Resultaat 2015: 
2

Aantal klachten van cliënten gegrond

Resultaat 2016: 
0
Resultaat 2015: 
0

Gemiddelde wachttijd aanmelding-intake (dagen)

FZ = Forensische Zorg
PI = Penitentiaire Inrichting

De gemiddelde wachttijd van aanmelding tot intake is met 43 kalenderdagen 4 kalenderdagen gestegen ten opzichte van 2015 (+10%). Tussen de eerste intake en start behandeling zaten in 2016 30 dagen tegen 36 dagen in 2015. Deze wachttijden zijn in 2016 dus gedaald (-16,6%). De totale wachttijd van aanmelding tot behandeling is gedaald. Het reduceren van alle wachttijden blijft bij de Waag hoog op de agenda staan.

Verschil: 
+10%
Resultaat: 
Totaal FZ jeugd + volwassenen GGZ jeugd GGZ volwassenen Cliënt in PI
Resultaat 2016: 
43 50 42 37 41
Resultaat 2015: 
39 45 32 35 37

Gemiddelde wachttijd intake-start behandeling (dagen)

FZ = Forensische Zorg
PI = Penitentiaire Inrichting

De gemiddelde wachttijd van aanmelding tot intake is met 43 kalenderdagen 4 kalenderdagen gestegen ten opzichte van 2015 (+10%). Tussen de eerste intake en start behandeling zaten in 2016 30 dagen tegen 36 dagen in 2015. Deze wachttijden zijn in 2016 dus gedaald (-16,6%). De totale wachttijd van aanmelding tot behandeling is gedaald. Het reduceren van alle wachttijden blijft bij de Waag hoog op de agenda staan.

Verschil: 
-16,6%
Resultaat: 
Totaal FZ jeugd + volwassenen GGZ jeugd GGZ volwassenen Cliënt in PI
Resultaat 2016: 
30 32 29 30 29
Resultaat 2015: 
36 36 33 36 32