Feiten & Cijfers 2016

De genoemde cijfers betreffen de personele bezetting op 31 december 2016. Het aantal medewerkers dat op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een oproep- of nulurencontract werkzaam is bij De Forensische Zorgspecialisten is hierin meegerekend. Tegenover een instroom van 103 medewerkers (86,6 fte) stond een uitstroom van 103 medewerkers (78,8 fte). In 2016 was er dus geen stijging van het aantal medewerkers, alleen een lichte stijging van het aantal fte (7,8 fte).

Aantal vrouwen

De genoemde cijfers betreffen de personele bezetting op 31 december 2016. Het aantal medewerkers dat op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een oproep- of nulurencontract werkzaam is bij De Forensische Zorgspecialisten is hierin meegerekend. Tegenover een instroom van 103 medewerkers (86,6 fte) stond een uitstroom van 103 medewerkers (78,8 fte). In 2016 was er dus geen stijging van het aantal medewerkers, alleen een lichte stijging van het aantal fte (7,8 fte).

Resultaat 2016: 
561
Resultaat 2015: 
563

Aantal mannen

De genoemde cijfers betreffen de personele bezetting op 31 december 2016. Het aantal medewerkers dat op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een oproep- of nulurencontract werkzaam is bij De Forensische Zorgspecialisten is hierin meegerekend. Tegenover een instroom van 103 medewerkers (86,6 fte) stond een uitstroom van 103 medewerkers (78,8 fte). In 2016 was er dus geen stijging van het aantal medewerkers, alleen een lichte stijging van het aantal fte (7,8 fte).

Resultaat 2016: 
335
Resultaat 2015: 
333

Instroom van medewerkers

De genoemde cijfers betreffen de personele bezetting op 31 december 2016. Het aantal medewerkers dat op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een oproep- of nulurencontract werkzaam is bij De Forensische Zorgspecialisten is hierin meegerekend. Tegenover een instroom van 103 medewerkers (86,6 fte) stond een uitstroom van 103 medewerkers (78,8 fte). In 2016 was er dus geen stijging van het aantal medewerkers, alleen een lichte stijging van het aantal fte (7,8 fte).

Verschil: 
-13,3%
Resultaat 2016: 
103 (86,6 fte)
Resultaat 2015: 
119 (93,9 fte)

Uitstroom van medewerkers

De genoemde cijfers betreffen de personele bezetting op 31 december 2016. Het aantal medewerkers dat op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een oproep- of nulurencontract werkzaam is bij De Forensische Zorgspecialisten is hierin meegerekend. Tegenover een instroom van 103 medewerkers (86,6 fte) stond een uitstroom van 103 medewerkers (78,8 fte). In 2016 was er dus geen stijging van het aantal medewerkers, alleen een lichte stijging van het aantal fte (7,8 fte).

Verschil: 
+13,3
Resultaat 2016: 
103 (78,8 fte)
Resultaat 2015: 
91 (52,1 fte)

Aantal medewerkers en formatie (fte’s) per 31/12

De genoemde cijfers betreffen de personele bezetting op 31 december 2016. Het aantal medewerkers dat op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een oproep- of nulurencontract werkzaam is bij De Forensische Zorgspecialisten is hierin meegerekend. Tegenover een instroom van 103 medewerkers (86,6 fte) stond een uitstroom van 103 medewerkers (78,8 fte). In 2016 was er dus geen stijging van het aantal medewerkers, alleen een lichte stijging van het aantal fte (7,8 fte).

Resultaat 2016: 
896 (808,3 fte)
Resultaat 2015: 
896 (799,2 fte)

Leeftijdsopbouw

De genoemde cijfers betreffen de personele bezetting op 31 december 2016. Het aantal medewerkers dat op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een oproep- of nulurencontract werkzaam is bij De Forensische Zorgspecialisten is hierin meegerekend. Tegenover een instroom van 103 medewerkers (86,6 fte) stond een uitstroom van 103 medewerkers (78,8 fte). In 2016 was er dus geen stijging van het aantal medewerkers, alleen een lichte stijging van het aantal fte (7,8 fte).

Resultaat: 
15-25 25-35 35-45 45-55 55-65 > 65
Resultaat 2016: 
32 265 232 182 178 7
Resultaat 2015: 
28 298 228 182 157 3

Ziekteverzuim De Forensische Zorgspecialisten

Het ziekteverzuimpercentage is het voortschrijdend gemiddelde over het jaar en betreft zowel kort, middellang als langdurig verzuim, exclusief zwangerschap. Het ziekteverzuim binnen De Forensische Zorgspecialisten is licht toegenomen ten opzichte van 2015, maar ligt onder het landelijk gemiddelde van de ggz. De Forensische Zorgspecialisten stuurt op een afname in het ziekteverzuim. Zo is gestart met het project Gezond en met Plezier @work waarin het werkplezier en de vitaliteit en gezondheid van medewerkers centraal staan.

Verschil: 
+0,78%
Resultaat 2016: 
5,08%
Resultaat 2015: 
4,3%

Ziekteverzuim GGZ landelijk

Het ziekteverzuimpercentage is het voortschrijdend gemiddelde over het jaar en betreft zowel kort, middellang als langdurig verzuim, exclusief zwangerschap. Het ziekteverzuim binnen De Forensische Zorgspecialisten is licht toegenomen ten opzichte van 2015, maar ligt onder het landelijk gemiddelde van de ggz. De Forensische Zorgspecialisten stuurt op een afname in het ziekteverzuim. Zo is gestart met het project Gezond en met Plezier @work waarin het werkplezier en de vitaliteit en gezondheid van medewerkers centraal staan.

Verschil: 
+0,4%
Resultaat 2016: 
5,4%
Resultaat 2015: 
5,0%

Aantal contacten met de media

In 2016 zijn er 74 mediacontacten afgehandeld, tegenover 114 mediacontacten in 2015. Naast landelijke media (televisie en kranten), was er ook aandacht van regionale media, zoals RTV Utrecht die aandacht besteedde aan het Project samen gezond in de Van der Hoeven Kliniek en de Open Dag TBS. Verder is veel informatie via (social) media gegeven over onder andere de behandeling van ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag zoals pedoseksualiteit en stalking (de Waag). Daarnaast is er informatie gegeven als woordvoerder namens de sector voor TBS Nederland. Over het algemeen worden de mediacontacten ieder jaar intensiever en langduriger van aard, omdat er bijvoorbeeld meegewerkt wordt aan researchgesprekken of een documentaire of serie.

Resultaat 2016: 
74
Resultaat 2015: 
114

Bezoekers website De Forensische Zorgspecialisten

* Cijfers zijn gemeten vanaf april 2016, na oplevering van vijf nieuwe websites van alle organisatieonderdelen.

In april 2016 zijn er vijf nieuwe websites opgeleverd voor De Forensische Zorgspecialisten. Het gaat om nieuwe websites voor de onderdelen De Forensische Zorgspecialisten, de Van der Hoeven Kliniek, de Waag en de FPKM. Daarnaast is er een website ‘werken bij’ opgeleverd met informatie voor mensen die interesse hebben om te werken bij De Forensische Zorgspecialisten of een van haar onderdelen. Het aantal bezoekers van de websites van De Forensische Zorgspecialisten blijft gelijk. Dit is alleen nog niet terug te zien in de aantallen bezoekers, omdat de cijfers pas gemeten zijn na oplevering van de vijf nieuwe websites in april 2016.

Resultaat: 
unieke bezoekers totaal aantal bezoeken
Resultaat 2016: 
14.003* 18.751*
Resultaat 2015: 
15.671 21.504

Bezoekers website Van der Hoeven Kliniek

* Cijfers zijn gemeten vanaf april 2016, na oplevering van vijf nieuwe websites van alle organisatieonderdelen.

In april 2016 zijn er vijf nieuwe websites opgeleverd voor De Forensische Zorgspecialisten. Het gaat om nieuwe websites voor de onderdelen De Forensische Zorgspecialisten, de Van der Hoeven Kliniek, de Waag en de FPKM. Daarnaast is er een website ‘werken bij’ opgeleverd met informatie voor mensen die interesse hebben om te werken bij De Forensische Zorgspecialisten of een van haar onderdelen. Het aantal bezoekers van de websites van De Forensische Zorgspecialisten blijft gelijk. Dit is alleen nog niet terug te zien in de aantallen bezoekers, omdat de cijfers pas gemeten zijn na oplevering van de vijf nieuwe websites in april 2016.

Resultaat: 
unieke bezoekers totaal aantal bezoeken
Resultaat 2016: 
17.729* 23.200*
Resultaat 2015: 
29.244 38.333

Bezoekers website De Waag

* Cijfers zijn gemeten vanaf april 2016, na oplevering van vijf nieuwe websites van alle organisatieonderdelen.

In april 2016 zijn er vijf nieuwe websites opgeleverd voor De Forensische Zorgspecialisten. Het gaat om nieuwe websites voor de onderdelen De Forensische Zorgspecialisten, de Van der Hoeven Kliniek, de Waag en de FPKM. Daarnaast is er een website ‘werken bij’ opgeleverd met informatie voor mensen die interesse hebben om te werken bij De Forensische Zorgspecialisten of een van haar onderdelen. Het aantal bezoekers van de websites van De Forensische Zorgspecialisten blijft gelijk. Dit is alleen nog niet terug te zien in de aantallen bezoekers, omdat de cijfers pas gemeten zijn na oplevering van de vijf nieuwe websites in april 2016.

Resultaat: 
unieke bezoekers totaal aantal bezoeken
Resultaat 2016: 
44.176* 63.004*
Resultaat 2015: 
67.765 91.553

Bezoekers website FPKM

* Cijfers zijn gemeten vanaf april 2016, na oplevering van vijf nieuwe websites van alle organisatieonderdelen.

In april 2016 zijn er vijf nieuwe websites opgeleverd voor De Forensische Zorgspecialisten. Het gaat om nieuwe websites voor de onderdelen De Forensische Zorgspecialisten, de Van der Hoeven Kliniek, de Waag en de FPKM. Daarnaast is er een website ‘werken bij’ opgeleverd met informatie voor mensen die interesse hebben om te werken bij De Forensische Zorgspecialisten of een van haar onderdelen. Het aantal bezoekers van de websites van De Forensische Zorgspecialisten blijft gelijk. Dit is alleen nog niet terug te zien in de aantallen bezoekers, omdat de cijfers pas gemeten zijn na oplevering van de vijf nieuwe websites in april 2016.

Resultaat: 
unieke bezoekers totaal aantal bezoeken
Resultaat 2016: 
9.154* 15.236*
Resultaat 2015: 
14.344 21.014