‘Wij bieden een behandeling bij zorgen over radicalisering met geweld.’

Larissa Hoogsteder, Hoofd Behandelzaken de Waag

De Waag biedt sinds januari PRO-ZORG aan, een behandelprogramma voor jeugdigen en jongvolwassenen bij wie zorgen zijn over (dreigende) gewelddadige radicalisering. Het gaat om cliënten met risicofactoren die leiden tot een matige of hoge kans op gewelddadige radicalisering. Het behandelprogramma is in 2016 ontwikkeld door de projectgroep gewelddadige radicalisering van de Waag in samenwerking met de gemeente Rotterdam. Hoewel dit zorgprogramma ingezet kan worden bij alle soorten gewelddadige radicalisering, ligt de nadruk op jihadistische radicalisering.

‘We hebben PRO-ZORG ontwikkeld, omdat de Waag steeds vaker door gemeenten en ketenpartners benaderd wordt om mee te denken over casussen waarbij sprake kan zijn van gewelddadige radicalisering,’ vertelt Larissa Hoogsteder. Ze is Hoofd Behandelzaken van de Waag en hoofdontwikkelaar van PRO-ZORG. ‘Wij merkten dat er behoefte was aan een behandelprogramma dat zich richt op het verminderen van risico’s die jongeren en jongvolwassenen beïnvloedbaarder maken voor ronselaars.’

Het terugdringen van gewelddadige radicalisering heeft al langere tijd de aandacht van de behandelaren van de Waag. Zo werden in 2016 alle aandachtsfunctionarissen ‘transcultureel werken’ getraind in het herkennen van gewelddadige radicalisering. Larissa Hoogsteder: ‘Dit hebben we gedaan omdat er een reële kans is dat er in de caseload van de Waag cliënten zitten die vatbaar zijn voor gewelddadige radicalisering. Binnen de groep jongeren en jongvolwassenen die gewelddadig radicaliseren – meestal tussen de 14 en 30 jaar – is de helft namelijk al eerder met de politie in aanraking gekomen. Jongeren en jongvolwassenen die antisociaal gedrag vertonen, in combinatie met andere risicofactoren, kunnen gevoelig zijn voor ronselaars. Om de zorgen en risico’s die kunnen leiden tot gewelddadige radicalisering terug te kunnen dringen, biedt de Waag nu PRO-ZORG aan.’